نماز قضا یا ادا آیات

http://image.alkawthartv.com/image/855x495/2017/11/12/636461246388622410.jpg

 

سوال: اگر نماز آیات به واسطه (خسوف، کسوف، زلزله و…) بر عهده فردی بوده، ولی بجا نیاورده است، آیا با نیّت ادا بخواند یا قضا؟

 

امام خمینی (ره):

در خسوف و کسوف: باید نیّت قضا نماید.

در زلزله: هر وقت بخواند ادا است.

توضیح المسائل، ص ۱۹۹، م ۱۴۹۶و ۱۴۹۸

تحریرالوسیله، ۱۴۲۴هـ ق، ج۱ ص ۱۷۳- ۱۷۴، با استفاده از م ۳ و ۷

 

آیت الله خامنه ای (مد ظلّه العالی):

در فرض سوال اگر سبب وجوب نماز آیات خسوف و یا کسوف بوده واجب است بعد از آن به نیّت قضاء بخواند و امّا در سایر آیات باید نماز آیات را به نیّت اداء بجا آورد.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات

 

آیت الله اراکی (ره):

در خسوف و کسوف: باید نیّت قضا نماید.

در زلزله: هر وقت بخواند ادا است.

توضیح المسائل، ۱۳۷۲، ص ۲۷۳، م ۱۵۳۳ و ۱۵۳۵

 

آیت الله بهجت (ره):

در خسوف و کسوف، باید نیّت قضا نماید.

در زلزله، هر وقت بخواند ادا است.

توضیح المسائل، ۱۳۸۴، ص ۲۴۱، ۲۴۲،  ۱۲۱۷و ۱۲۱۹

وسیلة النجاة، ج۱، ص ۲۳۰، با استفاده از س (۷) ۸۰۲ و (۳) ۷۹۸

 

آیت الله تبریزی (ره):

در خسوف و کسوف: باید نیّت قضا نماید.

در زلزله: احوط (احتیاط واجب) آن است که به قصد ما فی الذمّه بیاورد و قصد ادا و قضا نکند.

توضیح المسائل، ۱۳۸۳، ص ۲۲۶، م ۱۵۰۴ و ۱۵۰۶

 

آیت الله خویی (ره):

در خسوف و کسوف: باید نیت قضا نماید.

در زلزله و رعد و برق و مانند اینها: اگر عصیاناً به تأخیر انداخت، بنابر احتیاط، وقت خواندن نیت ادا و قضا نکند.

توضیح المسائل، ص ۲۵۷ و ۲۵۸، م ۱۵۰۵ و ۱۵۰۷،

تعلیقه عروة الوثقی، ۱۴۲۱هـ ق، ج۱، ص ۵۴۲ فصل فی صلاة الآیات (الرابعه)

 

آیت الله سیستانی (دام ظلّه):

در خسوف و کسوف: نماز قضا می شود.

در زلزله و رعد و برق و مانند اینها: نماز آیات واجب نیست ولی اگر خواست نماز بخواند، بنابر احتیاط مستحب بدون نیت ادا و قضا بخواند.

توضیح المسائل، ۱۴۲۵هـ ق ، ص ۲۹۴ و ۲۹۵، م ۱۴۷۷و ۱۴۷۹، عروة الوثقی، ۱۴۲۴هـ ق، ج۱، ص ۲۱۳، فصل فی الصلاه الایات (الرابعه)

 

آیت الله شبیری زنجانی (دام ظلّه):

در خسوف و کسوف: نماز قضا می شود.

در زلزله و رعد و برق و مانند اینها: بنابر احتیاط در وقت خواندن، نیت ادا و قضا نکند.

توضیح المسائل، ۱۳۸۴، ج۱، ص ۳۴۸، م ۱۵۰۵ و ۱۵۰۷

 

آیت الله صافی گلپایگانی (دام ظلّه):

در خسوف و کسوف: باید نیت قضا نماید.

در زلزله و رعد و برق و مانند این ها: هر وقت بخواند ادا است.

توضیح المسائل، ۱۳۸۲، ص ۲۹۷م ۱۵۰۵ و ۱۵۰۷

هدایة العباد، ج۱، ص ۱۴۹، با استفاده از م ۸۶۴

 

آیت الله گلپایگانی (ره):

در خسوف و کسوف: باید نیّت قضا نماید.

در زلزله: هر وقت بخواند ادا است.

توضیح المسائل، ۱۴۱۴هـ ق، ص ۲۵۹، م ۱۵۰۵ و ۱۵۰۷

هدایة العباد، ج۱، ص ۱۷۶، با استفاده از م ۸۶۴

 

آیت الله مکارم شیرازی (دام ظلّه):

در زلزله و صاعقه و مانند آن: احتیاط مستحب آن است که تا آخر عمر هر وقت توانست بخواند.

سوال: اگر نماز آیات به واسطه زلزله بر عهده فردی بوده ولی به جا نیاورده اکنون با نیت اداء بخواند یا قضا؟

به نیت ما فی الذمه و قصد احتیاط.

عروة الوثقی، ج۱، ص ۵۷۰ م ۹، تعلیقه بر عروی الوثقی، ص ۲۲۱، فصل فی صلاة الآیات

توضیح المسائل، ص ۲۴۱، م ۱۲۹۲، استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات

 

آیت الله نوری همدانی (دام ظلّه):

در خسوف و کسوف: باید نیّت قضا نماید.

در زلزله و رعد و برق و مانند آن: هر وقت بخواند ادا است.

توضیح المسائل، ۱۳۸۴، ص ۲۹۳، م ۱۴۹۳و ۱۴۹۵

 

آیت الله وحید خراسانی (دام ظلّه):

در خسوف و کسوف: قضا است.

در زلزله و رعد و برق و مانند این ها: بنابر احتیاط واجب نیّت ادا و قضا نکند.

توضیح المسائل، ۱۳۸۳، ص ۴۷۱، م ۱۵۰۴ و ۱۵۰۶