آموزش UML

http://www.tahlildadeh.com/Files/EbookImages/Thumb/b87f7c73_6d7a_4aec_b85a_4e2b5906b2b6.jpg

عنوان :آموزش همراه با مثال نرم افزار رشنال رز
نویسنده : جعفر محمدی و علیرضا امیدیان
ابزار قدرتمند است که به تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های نرم افزاری شئ گرا کمک می کند. این ابزار کمک خواهد کرد که قبل از اینکه کدی را بنویسید سیستم خود را مدل نمایید بنابراین می توانید مطمئن شوید که سیستم از ابتدا معماری معتبری دارد.

دانلود رایگان کتاب ( PDF )

آموزشگاه تحلیل داده