?عربستان بعد از کمک یک میلیارد دلاری به سازمان ملل، خواستار تشکیل نشست این سازمان علیه ایران شده است.