? مراسم رونمایی کتاب بندر بوشهر
?پژوهشگر مهتاب ابراهیم زاده
?هماکنون در محل کافه حاج رییس با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و هنر استان

? علیرضا جهدکار . بوشهر آنلاین