پادشاه هلند فاش کرد که در طول ۲۱ سال اخیر، دستکم دوبار در ماه خلبانی هواپیماهای مسافربری داخلی این کشور را برعهده داشته، و بعد از عهده دار شدن تاج و تخت نیز به طور محرمانه به خلبانی ادامه داده است.


به گزارش پایگاه خبری عروه الوثقی ، ویلیام الکساندر گفت که وی به عنوان کمک خلبان پروازهای خطوط هوایی ” KLM” بود و با وجود اینکه نامش را بیان نمی کرد، اما مسافران در برخی مواقع می توانستند از طریق صدایش او را بشناسند.

وی فاش کرد که بعد از حوادث ۱۱ سپتامر، مشاهده خلبان به خاطر بسته بودن درب کابین خلبان بنا بر دستورات امنیتی امکانپذیر نبود و همین امر به وی کمک کرد تا کارش را پنهانی و دور از انظار مسافران ادامه دهد.

ویلیام الکساندر به خلبانی هواپیماهای مسافربری پیش از رسیدن به تاج و تخت در سال ۲۰۱۳ میلادی مشهور بود و هواپیماهای مسافربری از نوع فوکر را خلبانی می کرد.

وی در مصاحبه با روزنامه تلگراف گفت که قصد دارد به خلبانی ادامه دهد و در تابستان در دوره ای آموزشی شرکت خواهد کرد تا بتواند مجوز خلبانی هواپیماهای بزرگتر مانند بوئینگ ۷۳۷ را بگیرد.

منبع:العالم