شرکت هواپیمایی آسمان امروز مسافران پرواز ۳۷۱۰ را در فرودگاه مهرآباد سرگردان کرد.

خبرگزاری فارس: شرکت هواپیمایی آسمان مسافران اردبیل را در مهرآباد سرگردان کرد
به گزارش پایگاه خبری عروه الوثقی ، پرواز ۳۷۱۰ پرواز شرکت هواپیمایی آسمان که امروز قرار بود ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه فرودگاه مهرآباد را به مقصد اردبیل ترک کند، بیش از ۳ ساعت مسافران را در این فرودگاه سرگردان کرد و سرانجام پرواز جایگزین از این شرکت مسافران را به مقصدشان انتقال داد.

به گفته یکی از مسافران این پرواز، در این مدت هیچ مقام مسئول فرودگاه و حتی شرکت هواپیمایی آسمان حاضر به پاسخگویی و ارائه دلیل این تاخیر نشده است.

منبع:خبرگزاری فارس