به گزارش “هم تیمی”، بعد از گل دوم بازیکنان پدیده، هواداران خشمگین استقلال علیه سرمربی این تیم شعار دادند. استقلالی ها در نیمه اول تنها علیه بازیکنان شعار داده بودند اما بعد از گل حسین مهربان هواداران استقلال با شعار “منصوریان حیا کن، استقلال رو رها کن” بعد از نزدیک به 50 بازی صبوری نسبت به سرمربی این تیم واکنش نشان دادند.

هواداران استقلال که تعداد آنها بیش از 18 هزار نفر اعلام شده بود، به شدت نسبت به عملکرد بازیکنان و کادرفنی معترض بودند و در این میان علیرضا منصوریان بیش از دیگر افراد مورد انتقاد هواداران واقع شد.

استقلال در فاصله 15 دقیقه تا پایان بازی 2 گل از پدیده عقب افتاده و نمایش خوبی برابر حریف خود ندارد.