?رفع گرمازدگی در تابستان :

?تخم شربتی
▫️گلاب خالص
?هندوانه
▫️به لیمو
?خاکشیر و شربت آبلیمو
▫️عناب

?هنگام گرمازدگی از دوش سرد ، باد مستقیم کولر و مایعات سرد اجتناب کنید.

☑ @TvTeB ?