#خواص_ماساژ_روغن_ها

?روغن بابونه⇩
✍تقویت و شفاف کننده پوست و مو

?روغن مورد⇩
✍ضد عفونی کننده پوست

?روغن بنفشه⇩
✍درمان سینوزیت و خارش پوستی

?روغن زیتون‌‌⇩
✍ضد چین و چروک

 

T.me/NiliTarin