فلفل تند ویتامینC زیادی دارد و میتوان گفت غنی ترین منبع ویتامینC است. وانرژی غذارا تاحد زیادی بالابرده باعث گرمازایی دربدن و درنهایت منجربه کالری سوزی وکاهش وزن میشود.
#سلامت_باش

@akabano آکابانو ☘

کانال نیلی ترین t.me/NiliTarin