?روش های پیشگیری سرطان

? روده بزرگ : پیشگیری با سیر
? پروستات : پیشگیری با گوجه
? معده : پیشگیری با زنجبیل
? ریه : پیشگیری با کلم بروکلی
? سینه : پیشگیری با چای سبز

 

T.me/NiliTarin