ادن هازارد

ادن هازارد به عنوان بهترین بازیکن بازی دیشب آرسنال و چلسی از نگاه هواسکورد انتخاب شد.

#ARSCHE
@Futball120

 

Https://T.me/NiliTarin