حساب‌ درآمدهای باشگاه پرسپولیس رفع مسدود شد.

حساب درآمدهای پرسپولیس

به گزارش هم تیمی  ، حساب درآمدهای باشگاه پرسپولیس که مسدود شده بود رفع مسدود شد.

این در حالی است که از حدود ۳ هفته قبل حساب باشگاه پرسپولیس مسدود شده بود.

 

منبع:وبسایت رسمی نود